Narodowe Czytanie Pisma Świętego

W tym roku obchodziliśmy w Kościele XVI Tydzień Biblijny i Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzeniu towarzyszy hasło: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. Celem inicjatywy jest odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Od kilku lat staramy się jako społeczność szkolna włączać w tę inicjatywę. Chcemy poprzez czytanie, rozważanie, różne zadania i zabawy biblijne odkrywać nie tylko fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu każdego chrześcijanina, ale i zachwycić się w ogóle słowem pisanym i czytaniem książek. W naszym Ośrodku Narodowe Czytanie odbyło się 19 kwietnia. Wszystkim uczestnikom i wspierającym akcję dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.


 


Tagi: narodoweczytaniepismaświętego

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts