Podczas pobytu w naszym Ośrodku wśród naszych podopiecznych ukształtowały się poglądy, zainteresowania, budowały się przyjaźnie, a marzenia o dalszej przyszłości z każdym dniem przybierały realnych kształtów. Otrzymanie świadectwa ukończenia szkoły zamyka pewien rozdział życia

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts