Zajęcia pozalekcyjne - koła plastycznego służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, są atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu. Dlatego nasze zajęcia koła plastycznego mają przede wszystkim sprawiać przyjemn

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts