Aktywne uczestnictwo we wspólnym gotowaniu zarówno w domu, jak również podczas zajęć kulinarnych, stanowi drogę do samodzielności i niezależności. Podczas zajęć kulinarnych obok samej nauki gotowania, równie ważne jest wyrabianie w wychowankach zdrowych nawyków żywienia. Ponadto wych

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts