"MOW"

O NMOW-ie

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie, zwany dalej Ośrodkiem, jest całodobową placówką dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej.Do Ośro..

Czytaj dalej

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts