Celem wycieczki do Parku Linowego było nabycie przez wychowanki umiejętności korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego, a także uczenia się współpracy grupowej w planowaniu i działaniu. Na wstępie instruktor Parku Linowego zapoznał nasze wychowanki z regulaminem oraz przeszk

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts