Święto obchodzone w trzecią środę października ma na celu propagowanie uniwersalnego prawa każdego człowieka do godnego życia. Święto to pokazuje, że godność jest wartością uniwersalną – bez względu na szerokość geograficzną, narodowość czy język. W Polsce wydarzenie obcho

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts