Projekt ERASMUS+

http://www.ladepeche.fr/…/2339632-projet-erasmus-pour-l-imp…


W dniach 26 kwietnia – 01 maja 2016 r. we Francji, w Beaumarches odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „Dla młodzieży i z młodzieżą odkrywamy świat”. Spotkanie zorganizowane było przez placówkę francuską Complexe de Pagès (Ecole de Pagès).
W spotkaniu udział wzięli ze strony polskiej (lidera projektu) Prezesi Fundacji (Emilia Wojdyła, Jarosław Wojdyła), pani Małgorzata Jas - ekspert, trener współpracującyz Fundacją w realizacji jej statutowych celów a także pani Urszula Wiklińska - pracownik Ośrodka w Węgrzynowie. Ze strony francuskiej w spotkaniu wzięli udział: dyrekcja placówki Complexe de Pagès (Ecole de Pagès), pracownicy, nauczyciele w/w instytucji, a także lokalne władze (Mer gminy Maciac), przedstawiciel lokalnej prasy, przedstawiciel nadzoru (inspektora nadzorujacego szkołę) z Gers.
Opracowany został plan programu szkoleń kadry pedagogicznej, ustalono strukturę indywidualnych programów dla młodzieży. Zaplanowane zostały działania upowszechniające realizację projektu.
Został wyznaczony termin spotkań młodzieży poprzez komunikator internetowy – Skype.
Założono, że promocja projektu i jego rezultatów będzie odbywać się m.in. poprzez upowszechnianie wśród innych partnerów ( m.in. w regionie Gers, woj. Świętokrzyskiego), w społeczności lokalnej, podobnych ośrodkach/placówkach (m.in. Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii), lokalnej władzy (radni), prasie, TV, instytucjach finansujących projekt.
Spotkanie przebiegło w bardzo sympatycznej atmosferze. 


Tagi: ProjetERASMUS

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts