IV OGÓLNOPOLSKI RAJD SURVIVALOWY

IV OGÓLNOPOLSKI RAJD SURVIVALOWY „SOKOŁY 2017” ZORGANIZOWANY PRZEZ MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W HERBACH. W dniach 25 -27.04.2017 r. pięć wychowanek z naszego ośrodka, tj. Anita, Weronika, Daria, Basia i Patrycja pod opieką wychowawców- Pani Eweliny i Agnieszki wzięły udział IV Ogólnopolskim Rajdzie Survivalowym „SOKOŁY 2017” zorganizowanym przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach. W rajdzie uczestniczyło 11 placówek z całej Polski (od województwa śląskiego po województwo warmińsko – mazurskie). Należy zaznaczyć, że byłyśmy jedynym ośrodkiem żeńskim. Rajd Survivalowy odbył się na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej w Ośrodku Caritasu w miejscowości Ponik. Warunki pogodowe, tj przewlekły deszcz oraz bardzo niska temperatura uczyniły rajd prawdziwie survivalowym. Pierwszy dzień rajdu: W pierwszym dniu uczestnicy mieli za zadanie na czas przepłynąć kajakiem dookoła zbiornik wodny a następnie udali się do wykonania drugiego zadania „sztafeta z oponą w wodzie”, trzecie zadanie- strzelanie do tarczy z broni krótkiej i długiej. Drugi dzień Rajdu: Trasa rajdu liczyła 40 kilometrów. Uczestnicy kolejno przemierzali przez malowniczy miejsca zaliczając punkty kontrolne oraz zadania o charakterze survivalowym. - Wspinali się po linie - - Przeciągali za pomocą liny opony- po błocie -Rozpalali ogień przy pomocy krzesiwa Wychowanki wspólnie z wychowawcami maszerowały wytyczoną trasą, i wykonywały zadania, na terenach podmokłych i leśnych. Na każdym etapie zajęć kładziony był nacisk na współpracę pomiędzy wychowankami, odpowiedzialność za drugą osobę oraz drobne współzawodnictwo. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej oraz tężyzny fizycznej u wychowanków, kształcenie ich osobowości , ukierunkowanej na osiąganie celów poprzez umiejętności współdziałania w zespole czy ukazanie wychowankom pozytywnych cech w nich samych. To tylko niektóre cele, które były realizowane w czasie naszej wyprawy. Reasumując,opisywany survival dostarczył nam niezwykłych wrażeń i mocnych przeżyć.GALERIA ZDJĘĆ TUTAJ http://www.wegrzynow.pl/galeria/id/79


Tagi: RAJDsurvivalowy

Copyright © 2015 University. Created by m.grzyb.pl | Design by W3layouts